สีขาวติด Overprint กับดักร้าย ของงานพิมพ์

posted in: บทความ | 0

สีขาวติด Overprint กับดักร้าย ของงานพิมพ์ ในการเตรียมไฟล์สำหรับงานสิ่งพิมพ์ นักออกแบบส่วนใหญ่หากไม่เข้าใจกระบวนการพิมพ์ ปัญญาก็จะเกิดตามมาทีหลังหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี ภาพ การเผื่อเจียน หรือไม่ก็กราฟฟิคส์บางตัวที่ไม่สามารถรองรับในงานพิมพ์ ในบทนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสีขาวติด Overprint