ขนาดของกระดาษตามมาตรฐานโรงพิมพ์

posted in: บทความ | 0

standard_paper_sizes

กระดาษปอนด์, อาร์ตมัน, อาร์ตด้าน, ปรู๊ฟ

โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ขนาดคือ

- 24 นิ้ว x 35 นิ้ว

- 25 นิ้ว x 36 นิ้ว

- 31 นิ้ว x 43 นิ้ว

 

กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า, อาร์ตการ์ด 1 หน้า

โดยทั่วไปมีอยู่ 2 ขนาดคือ

- 25 นิ้ว x 36 นิ้ว

- 31 นิ้ว x 43 นิ้ว

 

กระดาษกล่องแป้ง (หลังขาว, หลังเทา)

โดยทั่วไปมีอยู่ 2 ขนาดคือ

- 31 นิ้ว x 43 นิ้ว

- 35 นิ้ว x 43 นิ้ว

 

กระดาษเคมี (ก็อปปี้ในตัว)

ที่นิยมมีอยู่ 1 ขนาดคือ

- 24 X 36 นิ้ว

 

กระดาษแบงค์สี

โดยทั่วไปมีอยู่ขนาดเดียวคือ

- 31 นิ้ว x 43 นิ้ว

pepersize

 

คำว่า "แกรม" หรือ gsm. ในภาษาอังกฤษ ย่อมาจากคำว่า Grams per Square Metre ซึ่งเป็นหน่วยใช้วัดน้ำหนักของกระดาษจำนวน 500 แผ่น ต่อกระดาษขนาด 1 ตารางเมตร คนส่วนใหญ่จึงใช้คำว่า "แกรม" ในการเทียบเคียงความหนาของกระดาษ

ราคา และขนาด และการบริการอื่น ๆ อย่างเช่น การตัดตามขนาดที่ต้องการหรือบริการ รับ - ส่ง สามารถสอบถามได้ที่ผู้จำหน่ายกระดาษสำหรับโรงพิมพ์ได้ทั่วไป

Comments are closed.